Uncategorized @sr

Beskamatni krediti za sisteme za grijanje na biomasu, počele prijave

Ministarstvo ekonomije danas započinje implementaciju programa Energy Wood III, koji građanima omogućava da apliciraju za beskamatne kredite u iznosu do 3.500 eura, sa periodom otplate do 5 godina, za kupovinu i ugradnju sistema za grijanje, tj. peći i kotlova, na moderne oblike biomase (pelet i briket).

Zainteresovani građani za beskamatne kredite mogu aplicirati u sljedeće četiri banke koje su partneri na programu: Atlas banka, Hipotekarna banka, NLB banka i Prva banka.

Jedina kompanija iz Pljevalja koja je stekla status kvalifikovanog distributera/instalatera i koja će biti zadužene za prodaju, ugradnju, puštanje u rad i održavanje sistema za grijanje (peći i kotlova), a koji su odobreni u okviru programa Energy Wood III je Energos, čije je sjedište u ulici Narodne revolucije u bizini vatrogasnog doma. 

Postupak apliciranja za beskamatni kredit u okviru programa Energy Wood III je jednostavan: građanin najprije stupa u kontakt sa nekim iz kompanije Energos tako što posjeti njihovu poslovnicu ili pozivom na broj telefona 069/127498, od njih se  dobija preporuku koji sistem za grijanje bi bio najpogodniji za stambeni objekat u kojem boravi.

Nakon što izabere sistem, građanin od instalatera dobija ponudu za isporuku i ugradnju sistema, odnosno profakturu sa kojom odlazi u jednu od izabranih banaka, gdje aplicira za beskamatni kredit.

Nakon što banka odobri zahtjev za kredit, kvalifikovani distributer/instalater ugrađuje sistem za grijanje u stambenom objektu korisnika, a klijent banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

Dakle, građanin vraća banci glavnicu kredita, dok kamatu i naknadu za obradu kredita banci plaća Ministarstvo ekonomije.

Ovogodišnji budžet za realizaciju Energy Wood III programa, umjesto prvobitno planiranih 50.000 eura, biće 85.000 eura, a povećan je, prije svega, zbog velikog interesovanja građana, ali i imajući u vidu uspješne rezultate u prethodnom periodu.

U prethodne dvije faze ovog programa, koje su realizovane uz podršku luksemburške agencije za razvojnu saradnju, odnosno na osnovu granta Vlade Kraljevine Norveške, ugrađeno je ukupno 775 sistema za grijanje na pelet i briket širom Crne Gore.

Pored obezbjeđivanja povoljnih beskamatnih kredita za građane za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase, ciljevi programa Energy Wood III su: postizanje ekonomskih i energetskih ušteda kroz uvođenje visoko-efikasnih tehnologija, doprinos smanjenju emisija štetnih gasova kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase.